Site Map Contact Us Home
Velkommen
 
 
 
 
 

Velkommen

Til Seniorcenter Tønder

Ribe Landevej 39

6270 Tønder tlf. 74 72 16 51, Mail: inb@toender.dk

Åbent mandag - torsdag kl. 8-16. - fredag kl. 8-13.

Centerleder Inga Benzon

SeniorCentret er et mødested for alle Tønder Kommunes borgere over 60 år, førtidspensionister, samt borgere under 60 år, som står udenfor arbejdsmarkedet. I særlige tilfælde kan pårørende og ægtefæller, som ikke opfylder nævnte kriterier, også deltage i aktiviteter. Tilbuddene er åbne for hele denne målgruppe, som kommunen har defineret.
Der kommer dagligt ca.100 brugere i SeniorCentret i vinter perioden. Der er ansat en leder på 37 og en medarbjeder på 17 timer. Personalet arbejder tæt sammen med de frivillige og tilbyder støtte og oplyser om de tilbud der er i hele Tønder Kommune. 

"Vi hjælper dig til et selvstændigt og meningsfuldt liv"

Det overornede formål er forebyggelse og sundhedsfremme for borgerne. Der skal være tale om aktivitetsprægede tilbud, hvor formålet er at være med til at sikre trivsel og livskvalitet hos borgerne både gennem motion, fysisk aktivitet og samvær. Der lægges vægt på fortløbende aktiviteter frem for enkelte arrangementer. 

SeniorCentrets mål er:

I dialog mellem brugere,  frivillige,centerråd og personale at skabe et bredt tilbud af aktiviteter og et godt socialt fælleskab.

Aktiviteterne styres af frivillige, de er tovholdere på de enkelte hold,de frivillige er de bærende kræfter i huset. Kun fantasien sætter grænser for hvad den enkelte kan deltage og engagere sig i.

Man kan deltage i et af de mange aktivitets tilbud, eller komme ind og hygge sig med snak, kaffe og samvær.

Hjælp til selvhjælp er centrets motto, man yder efter evne og nyder efter behov.  

Seniorcenter.dk